VMBO

Bekijk hier de video, lees de uitleg en check de LMC-scholen die dit onderwijsniveau aanbieden.

VMBO

Vmbo is een afkorting voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. De naam zegt het al: je wordt voorbereid op een volgende opleiding waarin je een vak gaat leren.

In het vmbo begin je met een brugperiode: de onderbouw. Je wordt ingedeeld op basis van alle (Cito-)testgegevens en het advies van de basisschool.

Op de mavo (vmbo tl) volg je vanaf het eerste jaar onderwijs op dat niveau. Voor de andere vmbo-niveaus geldt dat je pas aan het einde van de tweede klas een definitief advies krijgt. Je kiest dan ook de richting waarin je verder wilt. Iedereen is anders. Daarom is er niet één soort vmbo.

Vmbo

Mavo of Theoretische leerweg (TL)

Mavo of theoretische leerweg (TL)
Bij deze vmbo-leerweg zit je flink met je neus in de boeken. Daarnaast voer je praktijkopdrachten uit, of verzin je ze zelf. Verder kun je meestal (als je aan bepaalde voorwaarden voldoet) doorstromen naar havo of mbo (niveau 3 of 4).

Gemengde leerweg (GL)

Gemengde leerweg (GL)
De gemengde leerweg lijkt veel op de theoretische leerweg. Maar je volgt ook een praktijkvak. Je kunt hiermee naar het mbo (niveau 3 of 4).

Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

In deze leerweg krijg je een goede mix van theoretische en praktische vakken. Met deze opleiding kun je later doorstromen naar het mbo (niveau 3 of 4).

Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

Wil je niet teveel theorievakken volgen? Bij deze leerweg krijg je vooral veel praktijklessen. Als je je diploma hebt, kun je verder leren op het mbo (niveau 2). Je kunt ook kiezen voor een leerwerktraject, waarbij je naast de lessen op school enkele dagen per week stage loopt.

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Heb je een vmbo-advies en heb je wel wat extra hulp nodig? Dan is het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) voor jou bedoeld. Je wordt geplaatst in een kleine, aangepaste klas en krijgt meer aandacht en begeleiding. Als lwoo voor jou van toepassing is, zal dat onderdeel zijn van het advies van de basisschool. Bijna alle LMC-VO vmbo-scholen hebben lwoo, informeer hierover bij de school waar je in bent geïnteresseerd.

Dit zijn de LMC-scholen die dit onderwijsniveau aanbieden:

Deze scholen hebben ook een havo-brugjaar of een havo-onderbouw: Rotterdam Designcollege, Horeca Vakschool Rotterdam, de TooropMavo, de Roncalli Mavo en Mavo Centraal.