Eenheid Zorg

Eenheid Zorg, OPDC Rotterdam en het Expertisecentrum Rotterdam Stuurt, steunt en inspireert

De Eenheid Zorg bestaat uit twee onderdelen:

  1. Het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) biedt kinderen van 12 -18 jaar die het nodig hebben tijdelijk extra onderwijs, training en individuele begeleiding. Na hun verblijf op het OPDC gaan ze terug naar het reguliere voortgezet onderwijs.
  2. Het Expertisecentrum biedt psychodiagnostisch onderzoek en begeleiding aan jongeren. Daarnaast adviseert en ondersteunt het Expertisecentrum de reguliere vo-scholen in Rotterdam (en omstreken).